Flower of life informatie

Flower of life informatie

De Flower of Life is een gemeenschappelijk symbool van vele spirituele en religieuze leerstellingen over de hele wereld. Het is een van de oudste heilige symbolen. Het is een geometrische vorm die is opgebouwd uit meerdere overlappende cirkels van dezelfde grootte. Er is een enorme hoeveelheid informatie en kennis die kan worden opgedaan met het begrijpen van de Flower of Life. Het wordt beschouwd als de heilige geometrie die oude religieuze waarde bevat en te vatten is geeft de fundamentele vormen van ruimte en tijd.

De oudste afbeelding van de bloem van het leven die de mens is de tempel van Osiris in Abydos, Egypte. Veel afbeeldingen worden ook gevonden binnen veel oude culturen in veel verschillende landen, waaronder: Israël, Turkije, Ierland en op nog veel meer plaatsen bijvoorbeeld zelfs in de Verboden Stad in Beijing.

Wat is de betekenis van de Flower of Life als heilige geometrie?

Bepaalde nummers hebben vanuit oude tijden een symbolische betekenis gehad in het dagelijkse leven. Vormen zoals driehoeken, zeshoeken en achthoeken worden beschouwd als een fysieke manifestatie van een getal. Hierdoor worden deze getallen gezien met een hogere vibrationele waarde vanwege het gegeven dat ze zichtbaar zijn in een vorm.

Leonardo da Vinci was zeer geïnteresseerd in de Flower of Life en bestudeerde zijn vorm en wiskundige eigenschappen. Hij was ook geïnteresseerd in de manier waarop de Flower of Life aansloot op de fysieke werkelijkheid en bewustzijn. Leonardo tekende de Flower of Life en stond bekend om het gebruik van de Gulden Snede van Pi in zijn kunst. Ook wel bekend als de Fibonacci spiraal die afgeleid is van het Flower of Life patroon. De reeks getallen die hier bij hoort: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34… is samengesteld nummer is samengesteld door het optellen van de 2 vorige nummers. Dit is bijzonder want deze wiskundige vergelijking komt terug in alle levende wezens en zelfs in ons Melkweg stelsel.

De code van de Flower of Life bevat eigenlijk alle wijsheid van het universum. Op precies dezelfde wijze zoals onze genetische code besloten ligt binnen ons eigen DNA. Daarom is de Flower of Life de blauwdruk van de creatie.

De Flower of Life herbergt de kennis van alle geometrische vormen die er bestaan en bevat alle informatie over de harmonische samenhang. Van muziek, licht, geluid, groeipatronen van planten mensen en dieren. De bewegingen van de planeten en de evolutie van alle sterren en sterrenstelsels volgen dit eenvoudige patroon en wordt als zeer heilig beschouwd. In de oude tijd bestudeerden de ingewijden de patronen die binnen in de Flower of Life symbool zitten. Het is aan ons of we deze oeroude wijsheid en kennis willen gebruiken of niet. De wijsheid die de Flower of Life bezit hebben wij allemaal. Stel jezelf open om die wijsheid weer toe te laten!

Flower of life
De levensbloem bevat een geheim symbool waardoor je het belangrijkste en heilige patroon in het universum kunt ontdekken. Dit is de bron van alles dat bestaat; het wordt de vrucht van het leven genoemd. Het bevat 13 informatiesystemen. Elk legt een ander aspect van de werkelijkheid uit. Aldus kunnen deze systemen ons toegang geven tot alles, variërend van het menselijk lichaam tot de sterrenstelsels. In het eerste systeem is het bijvoorbeeld mogelijk om een moleculaire structuur en elke levende cellulaire structuur die in het universum bestaat te creëren. Kortom, elk levend wezen.

In de flower of life zitten diverse symbolen verwerkt o.a.

Seed of Life
Dit is een formatie waarin de binnenste zeven cirkels in zesvoudige symmetrie zijn geplaatst. Zoals de naam al doet vermoeden, vormt het levenszaad het basiselement van het hele ontwerp. In het christendom en jodendom staat dit voor de 7 dagen van de schepping, toen de joods-christelijke god het leven schiep.

 

Tree of life
De boom des levens wordt gewoonlijk geassocieerd met de Kabbalah, of de esoterische discipline en de school van het denken in het Jodendom. In Kabbalah-traditie wordt het gebruikt om de aard van God te begrijpen. Het symbool van de boom des levens verwijst naar het idee van een gemeenschappelijke afkomst. Dit wordt, als een universeel thema in alle theologieën, gevonden door sommige christenen, joden, hermetici en heidenen. Er wordt ook geloofd dat de ‘levensboom’ van de Kabbala vergelijkbaar is met de ‘levensboom’

Fruit of life
Samengesteld uit dertien cirkels, kunnen we dit patroon aanwijzen als we het design van de ‘flower of life’ scherp bekijken. Deze structuur wordt beschouwd als de ‘blauwdruk’ van het universum. De dertien sferen worden beschouwd als het heilige patroon van het universum. Het is de oorsprong van alles dat bestaat, en omvat de basis van elk ander ontwerp: een atoom, moleculaire structuur en levensvorm. Het bevat ook dertien informatiesystemen. De betekenis van de vrucht van het leven is verborgen in de middelpunten van alle cirkels die in dit beeld worden gezien. Deze centra leggen de basis voor de structuur van de kubus van de metatron.

De Flower of life is gevonden …

– in steen gehouwen in de tempel van Osiris, Abydos, Egypte.
– in de stad Efeze, Izmir, Turkije.
– in de moskee-kathedraal van Córdoba, Spanje.
– in oude synagogen in Galilea en in Mesada, Israël.
– op de vloer van de Gouden Tempel, Amritsar, Boeddhistische tempels en in Hampi in India.
– in de Verboden Stad en in andere tempels van China.
– in Japanse tempels, middeleeuwse Italiaanse en Assyrische kunst ook.

Naar producten

Flower of life drinkflessen
Flower of life kaarsen